Arkiv

Laga kraft, DPä 392/276 Nasaret 5

Publicerad:27 oktober 2020

Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad:26 oktober 2020

Granskning av detaljplan, DP 391 Del av Morgongåva 15:14

Publicerad:8 oktober 2020

Laga kraft, DPä 379/92 Lättharven 4

Publicerad:30 september 2020

Meddelande om antagen ändring av detaljplan DPä 392 Nasaret 5

Publicerad:28 september 2020

Meddelande om antagen ändring av detaljplan, DPä 379/92 Lättharven 4

Publicerad:27 augusti 2020

Slutliga villkor för täkt av berg inom fastigheten Harbo-Eklunda 1:11 i Heby kommun

Publicerad:21 augusti 2020

Kungörelse Laga kraft, DP 370 Rävsjöbäcken

Publicerad:14 juli 2020

Kungörelse laga kraft, Vård- och omsorgsboende, DP 387

Publicerad:14 juli 2020

Meddelande om antagen detaljplan, Vård- och omsorgsboende i Heby

Publicerad:22 juni 2020