Carina Schön

Namn

Carina Schön

Titel

1:e vice ordförande för kommunstyrelsen, ordförande personalutskottet Vice ordförande Sala Heby Energi AB, Vice ordförande Sala Heby Energi Elnät AB, Vice ordförande Heby Sala Bioenergiutvecklings AB (HESAB)

Telefon

Kontakta Heby kommun för beställning av tid för vigsel, 0224-36000.

E-postadress