Enhetschef Biståndsenheten

Nu söker vård- och omsorgsförvaltningen

Enhetschef Biståndsenheten

Ange ref.nr: 20/2019

Heby kommun är en småskalig kommun med bra läge i den expanderande Mälardalsregionen. Här finns bra boendemiljöer, ett rikt föreningsliv, vacker natur och chans till en rad olika fritidsupplevelser. Vi välkomnar sökande med olika etniska bakgrunder, kön och ålder. Arbetsgivaren Heby kommun arbetar för mer hälsofrämjande arbetsplatser. Som ett led i kommunens utvecklingsarbete satsar vi på våra ledare, och alla kommunens chefer utbildas inom utvecklande ledarskap, UL.

Vår vision är Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

 

Arbetsuppgifter
Vår enhetschef vid biståndsenheten har valt att gå vidare till andra arbetsuppgifter på förvaltningen och vi söker därför en ny chef. Vid enheten jobbar ett glatt gäng bestående av nio kompetenta och erfarna medarbetare, fördelat på sju biståndshandläggare och två aktivitetsvärdar/samordnare vid våra Mötesplatser för äldre. Inom område bistånd handläggs ärenden gällande äldre, socialpsykiatri, funktionsnedsättning (inklusive LSS), färdtjänst och parkeringstillstånd. Mötesplatserna för äldre omfattar en förebyggande och frivillig verksamhet för äldre (utan biståndsbeslut), en mycket uppskattad verksamhet av kommunens äldre. Mötesplatserna för äldre finns på tre olika orter i kommunen.

I ditt uppdrag som enhetschef har du ett övergripande ansvar för bl.a. arbetsmiljöfrågor, personal, budget och kvalitetsuppföljning. Du har en roll med ett strategiskt och operativt ansvar där du får stor möjlighet att vara med och forma utvecklingen genom att utveckla arbetsformer för myndighetsutövning med utgångspunkt i en rättssäker handläggning. Du inspirerar till lärande, delaktighet, utveckling och låter medarbetarna ta ansvar utifrån sin kunskap och kompetens. Du tydliggör och skapar förståelse för uppdrag och politiska beslut och ansvarar för att förväntade resultat uppnås med givna resurser och strävar efter en ekonomi i balans. Att arbeta för ett nära samarbete och god samverkan med både externa och interna aktörer med fokus på kvalitet för brukare/klienter är av största vikt.

Du rapporterar till verksamhetschef för område IFO/Bistånd och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Som chef i Heby kommun får du ta del av kommunens ledarskapsprogram, i rollen som enhetschef inom IFO/Bistånd får du också extern handledning.

Vill du vara med och skapa en verksamhet med rörelse, framåtriktning och utveckling? I Heby kommun uppmuntrar vi våra medarbetare att vara kreativa, detta för att skapa en arbetsmiljö med utmaningar, arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling. Låter detta intressant? I så fall kanske du är just precis den person vi söker!

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen som socionom eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi söker dig som är en trygg och stöttande chef med social kompetens och kommunikativ förmåga och som är lyhörd, prestigelös och närvarande.

För att lyckas i ditt uppdrag som enhetschef vid Biståndsenheten bör du ha ett brinnande engagemang för socialt arbete gällande äldre och personer med olika former av funktionsnedsättningar. Ett genuint intresse att arbeta förebyggande är också av vikt. Goda kunskaper gällande lagstiftningen inom området är ett krav. Erfarenhet av myndighetsutövande verksamhet samt i arbetsledande funktion inom området är en nödvändighet. Du stimuleras av och har erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och aktörer inom området. Utifrån dina erfarenheter av arbete inom en politiskt styrd organisation ser du möjligheterna att påverka och göra skillnad.

Krav på B-körkort.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

Vi erbjuder Dig
Arbetstid: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2019-03-24
Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattats.
Individuell lönesättning tillämpas.

 

Upplysningar lämnas av
Anne Eriksson 0224-360 87

Fackliga organisationer
SSR – Caroline Ahlin, 0224-362 20

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via e-post: information@heby.se, eller via brev: Heby kommun, Registrator, 744 88 Heby. Glöm inte att ange referensnumret. Heby kommun sänder inte tillbaka ansökningshandlingar om inte den sökande själv begär det. Vi undanber oss all hjälp från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.