Feriepraktik – ett viktigt inslag för många ungdomar

FeriepraktikI sommar så genomförde 27 ungdomar feriepraktik inom Heby kommun. För våra unga kommuninnevånare är detta ett mycket viktigt inslag för framtida val och möjligheter inom arbete och utbildning.

Det är ett stort antal ungdomar som fick möjligheten att göra feriepraktik i sommar trots att verksamheterna hade kort varsel att ställa om eftersom de var osäkert in i det sista om de skulle gå att genomföra på grund av Corona, Covid-19, säger Johanna Stålhand på CLL (Centrum för livslångt lärande)

För vissa ungdomar kan feriepraktiken vara direkt avgörande och den positiva yrkeserfarenhet viktig då den ofta bidrar till att stärka ungdomens förmåga och motivation till fortsatta studier och arbete.

Ungdomar som får chansen att vistas i ett professionellt sammanhang, där hen är förväntad och förväntas bidra och ta ansvar, bygger självkänsla och bidrar till ovärderlig positiv utveckling säger Johanna Stålhand.

Hon vill även rikta ett stort tack till alla ungdomar och verksamheter i kommunen som gjorde feriepraktiken möjlig under sommaren och ser fram emot en väl genomförd feriepraktik även nästa sommar.

 

Kontakt
Johanna Stålhand
CLL (Centrum för livslångt lärande)
0224-36362
johanna.stalhand@heby.se
www.heby.se