Inblickar i Fest i Hebys sammanhang – rapport från SLU

I förordet till Inblickar i Fest i Hebys sammanhang, av Gustav Broms, står:

En fest är en fest. Eller? Inte i Heby, där händer något oväntat vilket fångade vårt intresse. För att ta reda på mer, sökte Gustav upp festdeltagare för samtal om lokalt entreprenörskap i tid och rum. På följande sidor berättar författaren grundligt om sju festaktiviteter. Gustavs spaningar ger också vid handen hur några nycklar för en levande landsbygd skulle kunna se ut.

Rapporten som Gustav skrev efter Fest i Heby 2017, ger en inblick Fest i Heby från en akademisk synvinkel. Gustav besökte ett antal aktiviteter under sommaren och höll intervjuer med flera nyckelpersoner och utifrån detta sammanställde han han Inblickar i Fest i Hebys sammanhang som del del av ett större forskningsprojekt vid SLU.

Du kan få mer information och uppdateringar om forskningsprojektet Landsbygdens Nycklar på projektets hemsida, facebook eller blogg! Där finns också kontaktuppgifter till ansvariga för projektet.

Relaterat

Kontakt

Stina Röjerås
Festgeneral
070-233 14 11
stina.rojeras@heby.se