Fjärr- och distansundervisning fortsätter i Uppsalas gymnasieskolor

Under torsdagen meddelade regeringen att fjärr- och distansundervisningen i gymnasieskolan upphör från och med den 1 april.

Med anledning av smittoläget kommer dock gymnasieskolorna i Uppsala att fortsätta med delvis fjärr- och distansundervisning fram till den 30 april. Precis som tidigare under våren kommer en kombination av fjärr- och närundervisning att ske.

Även om regeringen beslutat om att fjärr- och distansundervisning ska upphöra kan fortfarande det lokala smittskyddet bestämma att det ska fortsätta bedrivas om skäl finns. Så blir alltså fallet i Uppsala på grund av smittoläget i hela regionen.

Gymnasiesärskolan omfattas inte.

 

Kontakta din gymnasieskola för att få reda på mer om vad som gäller efter den 1 april.

Här hittar du mer info från de kommunala gymnasieskolorna i Uppsala