Fler restriktioner lättas från 15 juli – men viktigt att fortsätta följa de allmänna råden

Att antalet vaccinerade i Sverige fortsätter att öka samtidigt som smittspridningen minskar gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att anpassningen av smittskyddsåtgärder kan fortsätta som planerat.

Från och med 15 juli så sker några förändringar som du hittar här.

Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det dock mycket viktigt att noga följa de allmänna råden. Du bör även fortsättningsvis stanna hemma och testa dig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

– Det är positivt att vi kan lätta på restriktionerna ännu mer, men umgås gärna utomhus så mycket som möjligt i sommar och tänk på att fortsätta hålla avstånd till andra och att undvika trängsel, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Relaterat