Flyktingsituationen

Med anledning av de ökade flyktingströmmarna redogör vi nedan för myndigheternas arbete med flyktingsituationen och Heby kommuns uppdrag och insatser för ankommande flyktingar. Nedan hittar du även vad du som vill göra en insats kan hjälpa till med.

Migrationsverket

Det är Migrationsverket som ansvarar för uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl. På Migrationsverkets webbplats hittar du bland annat statistik, information om mottagandeprocessen och om den aktuella flyktingsituationen i Sverige. Länk till Migrationsverket

Behovet av platser är emellanåt så stort att verket inte hinner informera allmänheten innan de asylsökande flyttar in. Migrationsverket hoppas på förståelse för detta. Läs mer här: Migrationsverket öppnar boende med kort varsel

Kommunens ansvar och åtagande

Heby kommun och Migrationsverket har ett avtal om att ta emot flyktingar. Läs mer på Flyktingmottagning

Ensamkommande barn och unga

Heby kommun har en överenskommelse med Migrationsverket att ta emot barn och unga som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare s.k. ensamkommande barn och unga. Mera information om  ensamkommande barn och unga

Läs om ensamkommande barn och ungdomar på Migrationsverkets webbplats.

De ensamkommande barn och ungdomar som anvisas till Heby kommun får bo på HVB-hem alternativt i familjehem. I dessa hem får ungdomarna stöd och hjälp för att få en så bra grund som möjligt i det nya samhället.

Heby kommun söker kontinuerligt efter nya familjehem för dessa barn och ungdomar. Vill du veta mer om vad det innebär att vara familjehem så hittar du information här.

Vill du starta HVB-hem, vänd dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för tillstånd om att starta ett sådant hem. Starta HVB hem.

God man
Heby kommun har, tillsammans med Tierp, Älvkarleby, Uppsala, Knivsta och Östhammars kommuner, gemensam överförmyndarnämnd. Kontaktuppgift överförmyndarkontoret: 018-727 24 60. Vill du bli God man, här kan du läsa mer  God man för ensamkommande barn

Övriga myndigheter

I det rådande ansträngda läget i flyktingmottagandet har Migrationsverket även begärt att länsstyrelserna inventerar länets resurser. Detta för att eventuellt hjälpa till med att lösa ett behov av tillfälliga mottagningsboenden i länets kommuner.

länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om mottagandet av asylsökande i länet.

Krisinformation.se hittar du en samlingssida med information om Myndigheternas arbete med flyktingsituationen:

Nyheter om flyktingsituationen

Att hjälpa och stödja flyktingar

Det här gör samhället

Om ”transitflyktingar”, de som befinner sig i Sverige på väg till andra länder för att söka asyl.