Förändringar i covid-restriktionerna från och med 1 juni – det här gäller

Regeringen har fattat beslut om en avvecklingsplan kring de restriktioner som finns med anledning av covid-19. Arbetet utgår från tre nivåer av smittoläget. Nivån avgör om och när de olika stegen kan tas.

1 juni börjar steg 1 att gälla och via länken nedan hittar du information om vilka restriktioner som gäller just nu.

MSB – Detta gäller just nu

De förändringar som införs från 1 juni gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För dig som privatperson och för privata sammankomster gäller de nationella råden även fortsättningsvis. Dessa hittar du via länken nedan.

MSB – Skärpta nationella råd

Från och med 1 juni gäller ovanstående nationella råd i Uppsala län och de tidigare regionala restriktionerna upphävs.

Från och med 1 juni har också Folkhälsomyndigheten beslutat att:

  • Mindre läger och cuper tillåts för barn och unga.
  • Råd riktat till föreningar att inte anordna läger tas bort.
  • Matcher och tävlingar för vuxna utomhus tillåts.
  • Råd om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats.
  • Förlängda öppettider på serveringsställen till klockan 22.30.
  • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats tas bort.
  • Regleringen av gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser m.m. med ett maxantal besökare beräknat på ytan ligger kvar. För de största anläggningarna, som hittills dessutom träffats av maxantalet 500, ersätts den nivån med ett krav på en särskild riskbedömning av om det finns särskilda risker för trängsel i eller i anslutning till lokalerna, vilket bedöms öka precisionen i arbetet med att förhindra smittspridning.

Relaterat