Förändringar i kultur- och fritidsenhetens verksamheter för att nå en ekonomi i balans

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 21 november tagit beslut om förändringar i kultur- och fritidsenhetens verksamhet för att nå en ekonomi i balans.

Biblioteksverksamheten i Morgongåva och Vittinge kommer under hösten och vintern att flyttas till Heby bibliotek och omstruktureringen beräknas vara helt genomförd till sommaren 2019. Detta beslut medför att bibliotekslokalerna återlämnas till skolan så att de kan utnyttja lokalerna för sin verksamhet.

En del av biblioteksverksamheten i Morgongåva flyttas också till ungdomsgården Minken.

– Kommunens ekonomi är mycket ansträngd och alla enheter är ålagda besparingskrav. Kultur- och fritidsnämnden vill därför koncentrera biblioteksverksamheten till färre lokaler, men samtidigt med bibehållen kvalitet. Vi har sett att satsningen på ett ”meröppet” bibliotek i Heby har medfört ett ökat antal besökare och även blivit en uppskattad mötesplats, säger Torbjörn Ivarsson, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Förändringar kommer också att göras i verksamheten med kommunens ungdomsgårdar. En utredning som gjorts av enheten visar att de nuvarande ungdomsgårdarna inte attraherar ungdomar mellan 13 och 18 år som är målgruppen med ungdomsgårdsverksamheten. Enheten betonar i sin utredning att åldersgruppen är viktig att jobba med men att dagens ungdomsgårdar inte uppfyller de krav som ungdomar i den åldern ställer på  mötesplatser. Detta gör att ungdomsgårdarna nu ställer om sin verksamhet från lokalbaserad till aktivitetsbaserad. På så vis behövs inte en fast lokal för umgänge då de olika aktiviteterna kan utövas på flertalet olika platser. Lokalerna till Harbo och Tärnsjö ungdomsgårdar kommer därför att avvecklas under våren 2019.

– Inom Kultur- och fritidsnämnden har vi diskuterat ungdomsgårdarna under flera år. Det har handlat allt mer om vilken verksamhet vi vill ha och vilka åldersgrupper den verksamheten ska rikta sig till. Omstruktureringen gör att det mer kommer att handla om olika aktiviteter anpassade för ungdomarna än om fasta lokaler. Det blir också en samordnad verksamhet över hela kommunen, säger Torbjörn Ivarsson, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

För mer information kontakta Torbjörn Ivarsson, ordförande för kultur- och fritidsnämnden, 070-761 65 51

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>