Förändringar i våra verksamheter med anledning av de nya allmänna råden för Uppsala län

Med anledning av Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens nya allmänna råd för Uppsala län, som gäller 20 oktober-3 november, kommer Heby kommun att göra vissa förändringar i verksamheterna.

Alla arrangemang som vi anordnar och som riktar sig till vuxna personer kommer att flyttas eller ställas in om en flytt inte är möjlig. Arrangemang och aktiviteter som riktar sig mot barn och unga upp till 16 år genomförs. Självklart anpassade med åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Vi kommer att vara tydliga med hur många personer som får vistas i våra offentliga lokaler för att tillräckligt avstånd ska kunna hållas. Detta gäller exempelvis simhall, gym och bibliotek. Det framgår av skyltning vid ingången hur många personer som kan vara i lokalen samtidigt för att ordentligt avstånd ska kunna hållas. Vi vädjar till alla att respektera våra medarbetare som har till uppgift att se till att inte för många vistas i lokalen samtidigt. För träning och utövning i våra sporthallar ansvarar respektive förening för att de allmänna råden följs.

Vi vill också påminna alla om att inte åka med kollektivtrafiken om det inte är absolut nödvändigt. Uppmaningen riktar sig inte till elever som tar sig till och från skolan med buss eller tåg.
– Självklart ska man fortsätta att gå i skolan och transportera sig dit om det krävs. Rådet riktar sig mot alla som inte måste åka kollektivt. Tänk efter om du verkligen måste, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i region Uppsala.
Vårdnadshavare kommer att få information via Unikum om vilka förändringar som gäller inom skolan under de närmaste två veckorna.

Här kan du läsa mer om vad som gäller på Heby Arena just nu

Här kan du läsa mer om vad som gäller på våra bibliotek just nu

 

De lokala råden för Uppsala län, 20 oktober-3 november är följande:

  • Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. För verksamheter kan det innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  • Alla arbetsgivare i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Relaterat