Förbud mot jättebjörnloka

Blad jättelokaVäxten jättelokan eller jättebjörnlokan är numera upptagen på EU:s lista över invasiva arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen. Detta betyder att det nu är förbjudet att plantera jätteloka och att man som markägare måste ta bort arten där den finns och förhindra att den sprids. En ny förordning som reglerar detta kommer att antas i augusti i år.

Jättelokan en mycket storväxt vitblommig så kallad flockblommig växt vars växtsaft kan orsaka hudskador. Den kan bli upp till tre meter hög och stammen kan bli 10 centimeter tjock. Dess flikiga blad kan bli en meter breda. Blomkorgen är mycket stor, upp till 50 centimeter, och växten producerar en mängd frön som sprids med vind och vatten.

Jätteloka är förvildad från trädgårdar och är numera ganska vanlig i vissa trakter, främst i Syd- och Mellansverige. Jättelokan kan blandas ihop med andra storvuxna flockblommiga växter, exempelvis strätta (som har mer rundade blomsamlingar) och spenört (som har mer rundade blad). Det enklaste sättet att känna igen en jätteloka är att titta på bladen som är mycket stora jämfört med de andra liknande arterna i Sverige.

Heby kommun bekämpar jättelokan på vår egen mark på följande platser i kommunen:

Heby: Längs ån vid konditoriet (Kyrkogatan) Endast vid behov, denna population verkar vara utrotad

Heby: Varmsätratippen (ny lokal som upptäcktes 2017)

Östervåla: Mitt emot macken (Kyrkvägen/Hovsvägen).

Harbo: Lekplatsen vid St:a Birgittas väg (korsningen Björklingevägen)

Vittinge: Längs gamla landsvägen (slås av den som sköter vägen)

Utöver de kommunala växtplatserna finns det bland annat kända växtplatser i Huddunge, Heby, Harbo och Tärnsjö som inte är kommunal mark och därför inte bekämpas av kommunen. Om du hittar jätteloka i naturen kan du rapportera in det till:
invasivaframmandearter@naturvardsverket.se

Skicka gärna med en bild av fyndet eftersom det finns liknande arter som den kan blandas ihop med.

Bekämpning

För att bekämpa växten är det viktigt att den inte får chansen att sprida sina frön, men det räcker inte med att bara slå av blomställningarna (eftersom fröna kan eftermogna), utan fröställningen ska läggas i en påse och slängas i brännbart. Själva plantan kan grävas upp, eller bekämpas kemiskt där det är tillåtet/lämpligt. Var dock försiktig vid all hantering eftersom växtsaften kan ge sår. Var också noga med att ta reda på att det verkligen är jätteloka du bekämpar.

Några råd om du ska bekämpa jätteloka:

  • Bär vattenavstötande plagg och skor.
  • Bär skyddsglasögon eller visir.
  • Bär vattenavstötande handskar.
  • Skölj av kläder efter bekämpning.
  • Använd inte trimmer eller röjsåg som virvlar upp växtsaft.
  • Bekämpa helst när det är mulet.
  • Bekämpa helst vid uppehåll, för att minska risken för stänk. Blöta kläder suger dessutom lättare åt sig växtsaft.
  • Ha med tvål och vatten om du utsätts för växtsaften.
  • Oavsett bekämpningsmetod ska växten bekämpas minst 2–3 gånger per år för ett lyckat resultat.

Växtsaften kan ge kontakteksem och sår

Saften av jättelokan kan ge kontakteksem och svårläkta sår då den kommer i kontakt med huden. Solljus förvärrar symptomen. Växtsaften är så stark att den kan fräta hål i kläder.

Om du får du växtsaft på dig så tvätta direkt med tvål och vatten och skydda huden mot solljus under en vecka. Du kan kontakta Giftinformationscentralen eller 1177 vårdguiden för mer information

Relaterat

Kontaktperson:
Camilla Winqvist
0224-361 20
camilla,winqvist@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>