Stöd till dig som företagare med anledning av Coronaviruset covid-19

Det pågående coronavirusets framfart slår just nu hårt mot många företagare i kommunen. Heby kommun har kontinuerlig dialog med de lokala företagen, Företagarna i Heby, Lantbrukarnas riksförbunds kommungrupp i Heby, Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och regioner och andra kommuner för att fånga upp idéer på hur vi som kommun kan underlätta för de lokala företagen under dessa Coronatider.

För att stötta företagare i kommunen har kommunstyrelsen i Heby kommun fattat beslut om att genomföra följande åtgärder:

 • Vi erbjuder anstånd på betalningar, vid förfrågan, kontakta faktura@heby.se eller ring 0224-360 00.
 • Vi påskyndar betalning till leverantörer för att på så sätt bidra till att förstärka företagens likviditet. Vid behov av snabbare betalning kontakta faktura@heby.se eller ring 0224-360 00.
 • Vi samordnar tillsynsbesök med verksamhetsutövare, utifrån den rådande situationen.
 • Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Vi tar gärna en dialog med verksamhetsutövare som har pågående ärenden – och som i dessa har behov av att förlänga tiden med anledning av den uppkomna situationen.
 • Vi fortsätter att erbjuda ”dukat bord” för att ge möjlighet att diskutera enskilt ärende.
 • Vi diskuterar gärna markupplåtelse med lokala verksamhetsutövare utifrån den uppkomna situationen. Dessa diskussioner styr vi till våra ”dukat bord” möten.
 • Vi erbjuder våra företag att gratis använda våra Torgplatser, för ansökan. OBS! Om livsmedel kommer att försäljas kan det krävas tillstånd. Om det finns frågor om försäljning av livsmedel vänligen kontakta miljöenheten, växel 0224-74 70 00.
 • Upphandlingarna ska vara lättillgängliga för lokala företag och alla krav ska ställas i relation till efterfrågade varor eller tjänster. Direktupphandling ska användas som ett verktyg för att främja det lokala näringslivet.
 • Vi säkerställer uppdaterad information löpande på vår webbplats om de särskilda åtgärder som vidtas.
 • Besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas. 

– Företagen har det mycket tufft i dagens situation och vi vill som kommun underlätta för dem med det vi kan. Vi vill ha fortsatt dialog med näringslivet för att få fram fler åtgärder som passar företagen just här i Heby kommun, säger Marie Wilén, kommunalråd (C).

Heby kommuns dukat bord
Vi erbjuder fortsatt möjligheten till ett kostnadsfritt möte där du som företagare vid ett och samma tillfälle får träffa näringslivsstrateg och berörda handläggare.
Boka ditt möte via Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg, 0224-361 21,
ann-marie.sundgren@heby.se

– Jag vill också uppmana allmänheten, som är frisk och inte tillhör någon riskgrupp, att fortsätta att handla i flera butiker, gå till frisören och olika friskvårdsverksamheter. Företagen måste ha intäkter igen. I annat fall är det stor risk att en del av verksamheterna inte kommer att finnas kvar längre fram, och det vore mycket tråkigt för våra samhällen runt om i Heby kommun. Jag är övertygad att om vi hjälps åt kommer vi att klara denna kris och vår landsbygdskommun kommer att växa och blomstra, säger Marie Wilén.

Relaterat

Kontakt

Marie Wilén
Kommunalråd
0224-361 14
marie.wilen@heby.se

Ann-Marie Sundgren
Näringslivsstrateg
0224-361 21
ann-marie.sundgren@heby.se