Fler bostäder och snabbare handläggning efterlyses för bättre företagsklimat

När Svenskt Näringsliv redovisar årets enkätundersökning om kommunernas företagsklimat så får Heby kommun betyget godtagbart. Det finns många delar som företagarna tycker kan bli bättre i kommunen men också en hel del som man betygsätter som bra.

Heby kommun får det sammanlagda betyget 3,1 för företagsklimatet. Det är en liten tillbakagång från förra året då betyget blev 3,2. Det är främst fler bostäder i kommunen, snabbare handläggning av kommunala ärenden och förbättrad lokal
infrastruktur som företagarna efterlyser för ett bättre företagsklimat. Något som företagarna också anser måste förbättras är dialogen mellan företagen och kommunens beslutsfattare.
– Förbättrad dialog med företagen är ett av våra viktigaste fokusområden enligt vår näringslivsstrategi som vi tog fram tillsammans med näringslivet under 2019 och som beslutades av kommunfullmäktige i december 2019. Vi försöker hela tiden hitta nya dialogvägar och arbetssätt som ska skapa en bra kommunikation mellan företagare, tjänstepersoner och förtroendevalda, säger Marie Wilén (C), kommunalråd.

Låg tillgång till rätt kompetens
Låg tillgång till rätt kompetens är ett område som hämmar företagen och drar ner betyget. Trots att betyget ökat markant mellan 2019 och 2020 når det ändå inte godtagbar nivå.
– Det här är ett nationellt bekymmer och vi måste verkligen jobba för att locka hit rätt arbetskraft. Det hämmar våra företag enormt mycket om de inte hittar rätt kompetens. Här handlar det också om att matcha utbildningar med den efterfrågan som finns i kommunen. Att öka matchningen mellan näringslivets, skolans och arbetslivets behov finns med som fokusområde i vår näringslivsstrategi och här jobbar vi för att hitta lösningar, säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg.

Jobbar vidare enligt den beslutade näringslivsstrategin
Nu arbetar Heby kommun vidare enligt den beslutade näringslivsstrategin. Prioritet har de framtagna
fokusområdena att öka dialogen mellan näringslivet och kommunen, öka matchningen mellan näringsliv och skola, förbättra service, bemötande och hantering av företag samt att utveckla turism- och besöksnäringen. Flera av dessa områden berörs också i enkäten och visar att företagsklimatet i Heby kommun har alla förutsättningar att förbättras om kommunen och näringslivet samarbetar kring dessa områden.

I september presenteras årets ranking kring kommunernas företagsklimat, baserat på enkätsvaren. Det återstår att se vilken plats Heby kommun hamnar på i år. Det återkommer vi om.

Relaterat

Kontakt
Ann-Marie Sundgren
Näringslivsstrateg
0224-361 21
ann-marie.sundgren@heby.se

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>