Klart för nytt coronastöd till enskilda företag

Från och med den 10 november kommer ett nytt omsättningsstöd för enskilda företag att gå att söka. Regeringen har fattat beslut om det nya stödet då många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. Stödet kommer att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. Vissa företagare har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin, som till exempel stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen har därför beslutat att avsätta fem miljarder kronor i omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Stödet träder i kraft den 9 november och kommer att kunna sökas från och med den 10 november. Stödansökningarna kommer att handläggas av sju länsstyrelser. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

– Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Nu kraftsamlar regeringen och berörda myndigheter för att stötta dessa företagare. Sedan förslaget gick på remiss har vi fokuserat på att bygga upp en organisation som ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut samt uppföljning av stöd som betalats ut, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för omsättningsstödet.

Den enskilda näringsidkaren kan få ersättning med upp till 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden. En förutsättning för att beviljas stöd är bland annat att näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år, att omsättningstappet beror på effekterna av pandemin och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021 och sker genom ett digitalt system som Boverket har tagit fram. Boverkets E-tjänst med ansökan om stöd öppnar den 10 november.

Relaterat

Kontakt
Frågor om omsättningsstödet till näringsidkare
Telefon: 010-223 11 71
Telefontid måndag–fredag, klockan 09.00–10.00

Åsa Svensson
Receptionist/Kommunikatör
Länsstyrelsen Uppsala
asa.Svensson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 15 94

 

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>