Gästen i fokus – utbildning för företag inom besöksnäringen

Under våren drar Heby kommun, i samarbete med det lokala besöksnäringsnätverket och med stöd från region Uppsala, igång en lokal utbildning för besöksnäringen som heter Gästen i fokus. Tillsammans gör vi en satsning som ska leda till att våra besökare känner sig välkomna och välinformerade. Värdskap och god områdeskunskap ökar möjligheter till fler affärer och längre besök både på varje företag men också för varje ort. De företag som fullföljer utbildningen blir så kallade diplomerade besöksserviceplatser. Det innebär att de kommer att lyftas fram lite extra i marknadsföringen, förses med besöksmaterial från Heby kommun och samtidigt få möjligheten att ta emot och välkomna våra besökare. Är du intresserad av att vara med?
Kontakta då Ann-Marie Sundgren, ann-marie.sundgren@heby.se så får du veta mer.