Nya regler med stöd av den nya covid-19-lagen

Med stöd av den nya covid-19-lagen (pandemilagen) har regeringen beslutat om en ny förordning, kallad begränsningsförordningen.

Begränsningsförordningen innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior. Samt för platser för privata sammankomster. Begränsningsförordningen gäller från och med söndagen den 10 januari.

Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten
Med stöd av begränsningsförordningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram detaljerade föreskrifter för butiker, gym och sportanläggningar samt badhus.

Föreskrifterna är följande:

  • Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter att använda.
  • Verksamheterna måste ange tydligt vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.
  • I köpcentrum, varuhus och gallerior gäller maxantalet för alla butiker men inte för verksamheten totalt sett. Verksamhetsutövaren blir här skyldig att ta bort eller spärra av inredning (som soffor eller bord) som gör att människor håller sig kvar i lokalerna.

Publiktak även vid privata tillställningar
Publiktaket på åtta personer införs även för privata tillställningar. Till exempel för festlokaler och föreningslokaler.

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret
Länsstyrelsen ska se till att dessa regler följs. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram en nationell tillsynsvägledning som stöd i det arbetet.

Relaterat