Förberedelser för byggstart av ytterligare en logistiklokal i Morgongåva är igång

Den 15 december beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för området DP 391 del av Morgongåva 15:14. I området ska en ny logistiklokal för den växande E-handeln uppföras.

Den 11 januari vann planen laga kraft och nu är arbetet igång på området. Avverkningen har påbörjats och beräknas pågå fram till den 15 januari. Därefter fortsätter arbetet med förberedelser inför byggstarten.

Relaterat