Höga betyg till Heby kommun i Nöjd-kund-index

Varje år mäts NKI (nöjd kundindex) i Heby kommun. NKI är ett sammanfattande mått på hur nöjda ni kunder/företagare är totalt sett med den service ni fått med era ärenden som ni haft hos oss. Så fort du som företagare har haft ett ärende hos oss så får du möjlighet att betygsätta hanteringen.

Heby kommun får ett NKI på 75, vilket är betyget högt. De tre områden som betygssats är Brandskydd, 83 (mycket högt), Bygglov, 57 (lågt) och Miljö- och hälsoskydd, 85 (mycket högt). Även Markupplåtelse, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd finns möjlighet att betygsätta men här fanns det inga eller inte tillräckligt många bedömningar inlämnade. Högst betyg vid bedömningarna får Bemötande, 82 (mycket högt), Rättssäkerhet, 77 (högt) och Information, 76 (högt). Heby kommun placerar sig på tredje plats i länet i NKI 2020. Bästa placeringen fick Älvkarleby och därefter Håbo.

Vi är otroligt tacksamma för alla som ställer upp och talar om vad de tycker efter att de har varit i kontakt med oss genom att göra sin NKI-bedömning. På så sätt får vi en mycket bra hjälp med vad vi kan bli bättre på och ett kvitto på vad vi gör bra.

Relaterat