Besöksnäringsnätverket

Besöksnäringsnätverket består av företagare från besöksnäringen och representanter från Heby kommun.

Nätverket har tillsammans tagit fram besökssajten www.upplevhebykommun.se som Heby kommun ansvarar för och sköter driften av. På sajten hittar du samlad information om vad Heby kommun erbjuder turister och kommuninvånare som vill upptäcka mer av sin kommun.

Nätverket har regelbundna morgonträffar där vi tillsammans tar upp relevanta och aktuella frågor som syftar till att utveckla besöksnäringen i Heby kommun. Nätverket erbjuder också olika utbildningsinsatser inom relevanta ämnen.

Är du företagare inom besöksnäringen är du varmt välkommen att gå med i nätverket.
Kontakta Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg, 0224-361 21,
ann-marie.sundgren@heby.se så får du veta mer.

Välkommen till besöksnäringsnätverket!