Nätverket för byggföretagare och fastighetsförvaltare

Nätverket för byggföretagare och fastighetsförvaltare är ett nätverk för lokala entreprenörer inom bygg- och fastighetsbranschen och representanter från Heby kommun.

Genom regelbundna möten diskuterar vi branschaktuella frågor och bygg- och bostadsutvecklingsfrågor för Heby kommun. Tillsammans tittar vi på hur vi på bästa sätt kan få Heby kommun att växa och utvecklas som bostadskommun.

Är du företagare inom bygg- eller fastighetsbranschen är du välkommen att bli en del av nätverket för byggföretagare och fastighetsförvaltare. Kontakta Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg, 0224-361 21, ann-marie.sundgren@heby.se så får du veta mer.

Välkommen till nätverket för byggföretagare och fastighetsförvaltare!

Kontakt
Ann-Marie Sundgren
Näringslivsstrateg
0224-361 21
ann-marie.sundgren@heby.se