Företagare – anmäl dig till Heby kommuns presentkort

Heby kommun vill stödja dig som företagare genom att ge anställda möjlighet att handla lokalt genom ett presentkort.

Via anmälningsformuläret här nedan kan du anmäla ditt företag till presentkortet. Du blir då listad med företag som tar emot presentkortet och detta presenteras för medarbetarna i Heby kommun. Varje presentkort är värt 450 kronor inklusive moms och ditt företag får ersättning från Heby kommun för inlösta presentkort. Utbetalning av inlösta presentkort sker löpande med 30 dagars betalningstid efter godkänd faktura.

Företagen som tar emot presentkort presenteras för medarbetarna i Heby kommun. Listan fylls på vartefter anmälningarna kommer in. Presentkorten börjar gälla den 14 december och de som då har anmält att de vill ta emot presentkorten kommer att få en affisch som kan sättas upp väl synligt på företaget.

Vi vill på detta sätt stötta det lokala näringslivet och tacka våra medarbetare. Ni har alla gjort fantastiska insatser under detta minst sagt annorlunda år.

Så här går det till:

 • Presentkorten gäller mellan 14 december 2020 och 30 september 2021.
 • Presentkortets värde är 450 kronor inklusive moms.
 • Presentkorten gäller vid ett köptillfälle. Kunden får inte pengar tillbaka om beloppet inte nyttjas till fullo. Presentkortet kan heller inte bytas mot pengar.
 • Presentkortet gäller inte för inköp av spel, lotter, alkohol, tobak och läkemedel. Det gäller heller inte för inköp av livsmedel i dagligvaruhandeln.

När du tar emot presentkortet:

 • På presentkortet ska varans/tjänstens värde och momsbelopp fyllas i.
 • Den person som använder presentkortet ska skriva under och legitimera sig vid köpet.
 • Den person som tar emot presentkortet ska skriva under.

När du fakturerar Heby kommun:

 • Varans/tjänstens värde faktureras Heby kommun i enlighet med gällande lagar och praxis, max 450 kr inklusive moms.
 • Fakturerings-, administrations-, påminnelseavgifter eller motsvarande får ej debiteras.
 • 30 dagars betalningstid.
 • Referens 21100 ska anges på fakturan.
 • Pris på varan/tjänsten samt momsbelopp ska framgå på fakturan.
 • Presentkortets nummer ska framgå på fakturan.
 • Fakturan skickas elektroniskt eller per post till Heby Kommun, 831 88 Östersund.
 • Inlösta presentkort, där varan/tjänstens värde framgår, ska skickas per post till Heby kommun, Tingsgatan 11, 744 88 Heby. Märk kuvertet ”Presentkort”.
 • Utbetalning av inlösta presentkort sker löpande efter godkänd faktura.
 • Fakturera inlösta presentkort senast 30 november 2021.

Affisch, presentkort

Webbetikett

Kontakt
Ann-Marie Sundgren
Näringslivsstrateg
0224-361 21
ann-marie.sundgren@heby.se

När det gäller fakturafrågor – maila till faktura@heby.se