Upphandling

Upphandlingar Heby kommun

Om du har frågor angående upphandlingar kontakta upphandlingsansvarig: upphandling@heby.se, 0224-360 16. Vid specifika frågor gällande en annonserad upphandling ska frågorna ställas skriftligt via upphandlingssystemet Tendsign innan tilldelningsbesked har skickats. Ramavtalsupphandlingar samordnas ibland med Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Håbo, Enköping och Sandvikens kommuner. Det upphandlingsnätverket går under namnet Uppsam.

Upphandlingar Heby Fastigheter AB och Heby gårdar AB

Heby fastigheter AB och Heby gårdar AB sköter sin egna upphandlingar, för att få tillgång till deras upphandlingar gå in under Relaterat och klicka på Aktuella upphandlingar Heby fastigheter/ Heby gårdar.

Pågående upphandlingar, se länk nedan

Pågående upphandlingar annonseras via kommunens hemsida och Tendsign.

Direktupphandlingar

Om värdet inte överstiger beloppsgränsen för direktupphandling (586 907 kr) inklusive de eventuella övriga inköpen av varor/tjänster av samma slag som ska göras eller redan har gjorts inom kommunen tidigare under samma år, då har kommunen rätt att vända sig direkt till vissa leverantörer utan ett annonserat förfarande.

Men om kommunen bedömer att det är ett återkommande behov eller en löpande utgift som överskrider beloppsgränsen för direktupphandling ska i normalfallen ett ramavtal upphandlas med ett annonserat förfarande

Avtal

Kommunens avtal finns publicerade med namn och löptid. Om man är intresserad av ett område kan man gå in och se när avtalet löper ut och kan på så vis planera när det kan vara dags att lägga anbud på nästa upphandling.

Relaterat

Kontakt

upphandling@heby.se
0224-360 16

Pågående upphandlingar annonseras på Tendsign.
Kommunens gällande avtal finns här . Här ser man avtalens löptid och kan planera utifrån det när det kommer ut en ny upphandling.