Försäljning av bredbandskanalisation

Kommunen har i samband med exploatering av två nya gator i Ösbylundsområdet, Vittinge tätort, förberett området för bredbandsanslutning. Det är gatorna Aslögsgatan och Frejagatan som avses. På området har två slangar á 40 mm lagts ner i lokalgatorna samt en servisledning á 30 mm. På området finns också 2 bredbandsskåp. Kanalisationen är dragen till 20 nya bostadstomter. Anslutning till området sker vid Gamla landsvägen, markerad med en stjärna i bilden nedan.

Bredbandskanalisationen säljs till högst bjudande aktör förutsatt att aktören lever upp till de krav som specificeras. Kanalisationen kommer inte att säljas under självkostnadspris, kommunen har därför rätt att neka inkomna bud om de understiger det priset.

Följande krav ska kunna uppfyllas av den aktör som anskaffar kanalisationen:

  • Aktören ska ha ett öppet nät och kunna erbjuda Internettjänster från minst tre olika aktörer vilket ska framgå på kampanjblad/hemsida eller motsvarande
  • Aktören ska kunna garantera att en inkoppling och driftsättning av nätet sker inom 4 månader från det att en fastighetsägare beställt fiberanslutning. Detta ska ske även om det endast är en fastighetsägare som beställer fiberanslutning
  • Aktören ska möjliggöra för samordning mellan olika bredbandsaktörer enligt Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
  • Aktören ska kunna bevisa att denne har befintliga installationer som är driftsatta
  • Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk ställning för att kunna uppehålla en avtalsrelation med myndigheten

Infrastrukturen säljs i befintligt skick. Kommunen ska förse köparen med kartor över ledningar och skåps placering.

Information om försäljningen har lagts ut på kommunens hemsida samt skickats till bredbandsaktörer som är aktiva på orten. Anbud kan skickas till denna e-postadress. Genom att skicka in ett anbud godkänner köparen ovanstående krav. Försäljningen är öppen i 3 veckor, det vill säga till 21 mars.

Sista datum för inskickande av anbud har förlängts till 22 mars. 

Vid frågor, kontakta hanna.svensson@heby.se .

Försäljning kanalisation Vittinge

Relaterat

Försäljning kanalisation Vittinge

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>