Skolval 2024

Under januari och februari 2024 är det dags att välja skola till ditt barn som ska börja förskoleklass till hösten. Förskoleklass är en obligatorisk skolform för barn från och med höstterminen det år de fyller sex. Ansökningsperioden är 15 januari – 18 februari 2024.

Du behöver göra ett aktivt val

Ditt barn har redan en reserverad plats på en skola. Den skolan är vald utifrån var ditt barn är folkbokfört. Vill du ha den reserverade platsen behöver du ändå göra ett aktivt val och tacka ja till platsen.

Du kan välja en annan skola än den som är reserverad

Det går bra att välja en annan skola än den som är reserverad åt ditt barn. Ditt barn kan få plats om det finns lediga platser på den skola du är intresserad av.

Observera att vi inte har möjlighet att erbjuda eventuell skolskjuts om du väljer en annan skola än den som redan är reserverad till ditt barn.

Om du vill välja en fristående skola

Är du intresserad av att välja ett fristående skola till ditt barn? Då ska du vända dig direkt till den skolan. Du behöver också meddela ditt önskemål via skolvalet.

När ni är två vårdnadshavare som bor på olika adresser

Är ni som vårdnadshavare bosatta på olika adresser behöver ni båda acceptera ansökan.

Gör så här:

  1. Gå till "gör ditt skolval"
  2. Logga in med BankID. 
  3. Gå till Min sida och sedan till Mina ärenden: Skolval 2024

Du får besked i slutet av mars

I slutet på mars får du besked på vilken skola ditt barn fått en plats i förskoleklass.

Har du frågor om skolvalet?

Om du har frågor kontakta handläggare Cecilia Dalin, cecilia.dalin@heby.se, 0224-36273
eller Marielle Larsson, marielle.larsson@heby.se,0224-36059

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 januari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord