Förskolan och skolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vägen mot ett normalläge med anledning av Corona covid-19 är lång men vi har börjat vår vandring. Liksom övriga kommuner i länet väljer vi i Heby kommun att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder att vi kommer att lätta på rekommendationerna för förskola och skola stegvis. Vi vill säkerställa att återgången blir bra genomförd samt tydliggöra vilka nya bra arbetssätt som vill behålla framöver.

Inom förskola och skola så fortsätter vi med att:
• Hålla avstånd.
• Tvätta händerna ofta, använda handsprit där ej tvål och vatten finns att tillgå.
• När vi är sjuka så stannar vi hemma.
• Vi är utomhus ofta.
• Vi har digitala träffar när det är möjligt.
• Varje förskola, skola , fritids bestämmer själva beroende på storlek på deras lokaler samt över hur deras lokaler är utformade hur de kommer att göra gällande hämtning och lämning utomhus, föräldramöten inne eller ute, utvecklingssamtal, APT och öppna hus med mera.

Vi fortsätter helt enkelt att hålla avstånd där vi kan, arrangerar möten med avstånd mellan deltagare, är utomhus när vädret tillåter, vädrar ofta och tvättar rent olika bordsytor, använder tvål och vatten där det finns annars bör det finnas tillgång till handsprit, fortsätter med
digitala möten där det är möjligt och tänker till inför alla typer av samlingar.

Var och en av oss har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning och viktigast av allt är att vaccinera sig om man har möjligheten. Var rädda om er och om varandra!

Dan Bergqvist, skolchef och Susanne Sverkersson, verksamhetschef