Förskollärare till mobila förskolan

Nu söker Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskollärare till mobila förskolan

Referensnummer: 33/2019

Heby kommun är en småskalig kommun med bra läge i den expanderande Mälardalsregionen. Här finns bra boendemiljöer, ett rikt föreningsliv, vacker natur och chans till en rad olika fritidsupplevelser. Vi välkomnar sökande med olika etniska bakgrunder, kön och ålder. Arbetsgivaren Heby kommun arbetar för mer hälsofrämjande arbetsplatser. Som ett led i kommunens utvecklingsarbete satsar vi på våra ledare, och alla kommunens chefer utbildas inom utvecklande ledarskap, UL.

Vår vision är Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

Under 2019 kommer Barn och utbildningsförvaltningen att erbjuda förskolebarn mellan 4-5 år plats i en mobil förskoleavdelning, en förskolebuss. Den mobila förskolan ger plats för 20 förskolebarn, den kommer att knytas till en befintlig förskola och kommer att ha samma verksamhet som vid alla förskolor. Skillnaden är att den här förskolan ger större förutsättningar för en naturinriktad pedagogik i varierande miljöer beroende på var bussen åker den dagen. Under dagen är avbrotten få och de vuxna har stor möjlighet till närvaro och samspel med barnen.

Bussen är specialbyggd för den här verksamheten och har en köksavdelning, toalett med handfat, varmt och kallt vatten, godkända bilbarnstolar och sovplatser. Maten medtas i uppvärmd kantin. Den mobila förskolan har undervisning/pedagogisk verksamhet utomhus mellan 09.00-15.00. Restiden är maximerad till 30 minuter i vardera riktning. Tre pedagoger, förskollärare och barnskötare, kommer att arbeta på den mobila förskolan varav två ska kunna bussen.

Arbetsuppgifter
Vi utlyser nu en tjänst som förskollärare på den mobila förskolan där du ansvarar, tillsammans med övrig personal, för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet. Arbetet innebär nära kontakt och samarbete med kollegor, barn och föräldrar.

Kvalifikationer
Förskollärarexamen eller lärarexamen för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år. Legitimation som förskollärare är ett krav för att erhålla tillsvidareanställning.

Du
– Ska vara väl förtrogen med Lpfö 98/16 och dess värdegrund.
– Uppmuntrar alla barn att upptäcka, utveckla och använda sina förmågor och styrkor.
– Vill vara med att påverka och utveckla den pedagogiska verksamheten och har ett genuint intresse för utomhuspedagogik
– Deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet.
– Använder dig av pedagogisk dokumentation som ett verktyg.
– Har ett positivt förhållningssätt till barn, föräldrar och arbetskamrater.
– Visar god samarbetsvilja, har initiativförmåga och är lösningsinriktad.
– Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas före eventuell anställning
– Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder Dig
Anställningsform: 100 % tillsvidareanställning
Tillträde 2019-08-01
Sista ansökningsdag 2019-04-22
Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattats.
Individuell lönesättning tillämpas. 

Upplysningar lämnas av
Dan Bergqvist 0224-360 43
Barbro Ellgrim 0224-360 72

Fackliga organisationer
LR – Lasse Lundkvist, 070-335 39 31
Lärarförbundet – Lena Eriksson, 073-565 64 81

Ansökan
Välkommen med din ansökan via e-post: information@heby.se, eller via brev: Heby kommun, Registrator, 744 88 Heby. Glöm inte att ange referensnumret. Heby kommun sänder inte tillbaka ansökningshandlingar om inte den sökande själv begär det. Vi undanber oss all hjälp från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.