Första hjälpen till psykisk hälsa

Anna Andersson

Anna Andersson

I Heby kommun finns sedan tre år tillbaka två instruktörer för första hjälpen till psykisk hälsa. Sedan de började som instruktörer har de utbildat cirka 135 av kommunens undersköterskor och andra medarbetare inom vården i första hjälpen för psykisk hälsa.

Satsningen fortsätter och det finns planering för att hålla två utbildningstillfällen på våren och två på hösten varje år för medarbetare inom vården. Att kommunen har valt att börja satsningen med just medarbetare inom vården beror på att man har valt att börja med gruppen äldre.

Vår förhoppning är att det snart ska finnas utbildade instruktörer som även utbildar medarbetare med inriktning på både vuxna och ungdomar, utbildningen varierar beroende på vilken målgrupp man vänder sig till säger Anna Andersson, instruktör för första hjälpen till psykisk hälsa.                   

Skillnad på liv och död

Effekterna av arbetet som första hjälpare kan vara skillnaden på liv och död för individen och ha stora positiva konsekvenser för de anhöriga.

Arbetet räddar liv. Det finns ett stigma idag kring frågan, vissa känner en skam att erkänna att man mår dåligt och att då någon vågar fråga hur man mår, kan många gånger vara avgörande.

Det är NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention) i samarbete med SKR (Sveriges kommuner och regioner) som utformat utbildningen och syftet är att skapa medvetenhet och att öka kunskapen om bemötandet av personer med psykisk ohälsa. Utbildningen går igenom tecken, symtom, riskfaktorer och behandlingsmetoder för psykisk ohälsa.

De som går utbildningen och blir första hjälpare lär sig framförallt att närma sig och ge råd och stöd till en person med psykisk ohälsa. De bidrar också till att minska de fördomar och tabun som finns inom området. Första hjälpare har en viktig roll med att kunna hänvisa till professionell hjälp.

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i samhället i stort och Heby kommun är inget undantag, men med hjälp av de utbildade första hjälparna, kan flera som mår dåligt lättare får hjälp och får snabbare återhämtning och lättare komma tillbaka till livsglädje igen säger Anna Andersson.

 

Nationella stödlinjer, och telefonnummer om du själv mår dåligt eller är anhörig till någon som mår dåligt

Kontakt
Anna Andersson
Instruktör MHFA
0224-362 27
anna.andersson3@heby.se