Försvaret genomför stor övning – risk för buller i vårt område

Mellan den 18 och 28 oktober genomför försvaret en stor övning med marin- och flygförband i södra och sydöstra Sverige. Detta för att öka den militära förmågan till nationellt försvar av Sverige.

Delen som handlar om luftförsvar pågår mellan den 21 och 27 oktober och är den övning som vi kan märka av i Heby kommun då Uppsala är en av de orter där start och landning kommer att ske. Under övningen kommer det att flygas med med stridsflygplan, helikoptrar, transport- och specialflyg. Till följd av flygningen kan vi märka av buller när som helst på dygnet under övningsperioden.

Under övningen kan det också märkas av en ökad trafik på marken.