Fortsatt arbete med Medborgarlöfte 2021 och de gemensamma lägesbilderna

Vi har tidigare berättat om att Heby kommun och polisen i Norduppland enats om ett medborgarlöfte för 2021. Medborgarlöftet innebär arbete med gemensamma lägesbilder som ligger till grund för verksamheterna för att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Arbetet ska särskilt fokusera på barn, ungdomar och unga vuxna och syftar till att ge dessa grupper goda förutsättningar för framtiden.

Fokus på uppsökande verksamhet mot barn och unga samt information om våld i nära relation

Jörgen Wilestedt, kommunpolis Heby kommun

Inför sommaren har beslut om två inriktningar tagits. Den första innebär att kommunen och polisen gemensamt identifierar platser där barn och unga vistas i kommunen och att polisen besöker dessa platser i uppsökande och kontaktskapande syfte.

-Våra barn och unga är vår framtid och deras välmående och utveckling är därför helt avgörande för oss alla. Kan vi med vår närvaro påverka i positiv riktning så ska vi naturligtvis vara där och skapa kontakt säger Jörgen Wilestedt, kommunpolis i Heby kommun.

Den andra inriktningen handlar om att kommunen och polisen tillsammans informerar om våld i nära relationer, var man kan vända sig för att få stöd samt varför det är viktigt att anmäla om man blir utsatt för brott. Under sommaren publiceras informationen med jämna mellanrum på kommunens hemsida och på Facebook.

-Vi vet att våld i nära relationer har ökat både regionalt och lokalt den senaste tiden och det kan delvis bero på de isolerande effekter som pandemin har. Vi vet också att sommaren är en tid då man riskerar att isoleras ytterligare då det är skollov och semestrar och vi är måna om att de som blir utsatta för våld ska veta var de kan vända sig för att för att få stöd, säger Mina Hagenvall, strateg för social hållbarhet i Heby kommun.

Är du utsatt för våld av någon i din närhet så kan du söka stöd via:

Nationella kvinnofridslinjen 020- 50 50 50

Socialjouren: 018-15 00 00

Kommunens socialtjänst:
Mottagning Barn och familj: 0224-360 30

Familjeteamet: 0224-362 30

Mottagning Vuxen 0224- 363 64

Är det ett akut ärende så ring 112