Fortsatt besöksförbud på våra boenden – i enlighet med nationellt förbud

Regeringen har beslutat att från och med den 1 april införa nationellt besöksförbud på äldreboenden i Sverige. Heby kommun har haft besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden sedan den 13 mars. Detta förbud fortsätter att gälla, nu i enlighet med det nationella förbudet, tills vi meddelar annat.

Vi vill också påminna om att alla våra äldre över 70 år är särskilt utsatta när det gäller Corona covid-19. Undvik att besöka personer över 70 år, även de som bor i eget boende. Håll kontakten med nära och kära på annat sätt istället och hjälp till med att handla mat, medicin och annat som kan behövas.