Fortsatt publiktak på 50 personer i Uppsala län efter beslut från länsstyrelsen

Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i hela Uppsala län efter den 1 november. Det blir följden av ett beslut från Länsstyrelsen Uppsala län i dag. Beslutet är fattat mot bakgrund av det allvarliga läget med allmän smittspridning av det nya coronaviruset.

Från den 1 november tillåter regeringen max 300 sittande deltagare vid kultur- och idrottsevenemang. Länsstyrelsen har dock i dag den 29 oktober fattat ett lokalt beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna smittskyddsåtgärder, vilket inkluderar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen.

Beslutet är fattat av länsstyrelsen efter samråd med länets krissamverkansråd samt Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, mot bakgrund av det allvarliga smittspridningsläget samt belastningen på sjukvården.
– Det är viktigt att nu på bred front begränsa smittspridningen i Uppsala län. Dagens beslut är ett led i detta, säger landshövding Göran Enander.

Beslutet gäller till och med den 17 november men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen.

Relaterat

Kontakt
Göran Enander
Landshövding
Länsstyrelsen Uppsala län
010-223 32 40
goran.enander@lansstyrelsen.se

Solmaz Vikström
Chefsjurist
Länsstyrelsen Uppsala län
010-223 33 87
solmaz.vikstrom@lansstyrelsen.se