Går din ilska ut över din familj?

Har du svårt att kontrollera din ilska? Är du hotfull och våldsam mot den du älskar? Är dina barn rädda för dig? När du utsätter någon för våld innebär det en fysisk och/eller psykisk kränkning av en annan människas kropp eller person. Vad som ligger bakom en våldsam handling kan variera men det är viktigt att veta att du som utövare bär ansvaret att sluta. Din handling kan vara brottslig och du utsätter fler än de akut inblandade för stort lidande. Det finns hjälp att få. Sök hjälp för att möjliggöra en förändring.

Här nedan hittar du telefonnummer som du kan ringa oavsett om du är utsatt för våld, är våldsutövare eller känner någon som blir utsatt för våld.

Telefonlinjen Välj att sluta 020-555 666

Solrosens Kvinnojour 070 461 03 61/ info@solrosenskvinnojour.se

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon 020-50 50 50.

Mottagning Barn och familj 0224-360 30

Mottagning Vuxen 0224 – 363-64

Familjeteamet 0224 – 362 30

Socialjouren 018- 15 00 00

Telefontid Socialjouren, måndag-torsdag 16.00-01.00, fredag-söndag, helgdag samt före helgdag klockan 14.00-01.00

Vid en akut situation, ring 112

 

Läs mer: http://www.tillsammansmotvald.se/