Glada och stolta hemtjänstchefer med fokus på ledarskap

Marie Olsson och Gunilla Karlberg.

Gunilla Karlberg, enhetschef för hemtjänst söder, och Marie Olsson, enhetschef för hemtjänst norr, är otroligt stolta och glada över att ha Sveriges mest engagerade och motiverade medarbetare. De hyllar delaktigheten, engagemanget och ansvarsfullheten i sina arbetsgrupper.
-Vi har fantastiska medarbetare som engagerar sig och tar ansvar för våra brukare och sitt uppdrag och som aktivt deltar för att utveckla hemtjänsten i Heby kommun, säger Gunilla Karlberg.

Både Gunilla och Marie har deltagit i kommunens satsning på Utvecklande ledarskap och har stort fokus på just ledarskapet.
-Mitt mål är att vara närvarande och tillgänglig för mina medarbetare. De ska känna att jag finns här för dem och att jag alltid återkopplar om det är något. Sedan försöker jag också att vara tydlig så att medarbetarna inte ska känns sig osäkra på vad jag vill eller menar, säger Marie Olsson.
Gunilla Karlgren är också tydlig med att ledarskapet står i fokus i hennes arbete.
-Jag vill vara en synlig ledare som finns till för mina medarbetare. De ska kunna luta sig mot mig i alla lägen. Sedan försöker jag att komma ihåg att visa uppskattning. Något som är lätt att glömma i vardagen, säger Gunilla Karlberg.

Förtroende, ansvar och planering
Båda två lyfter fram vikten av att jobba med grupperna, visa förtroende och ge ansvar. Planering är en annan viktig kugge i deras maskineri.
– Planering är A och O i vårt arbete. God planering skapar trygghet och lindrar stressen. Jag har skapat utrymme för mina grupper att kunna jobba ordentligt med gruppen. Vi har infört rapporttid varje morgon där grupperna kan ta upp viktiga saker som behöver diskuteras. Sedan har vi sett till att alla grupper har en gruppledare och har tid för gruppmöten där genomförandeplaner och annat tas upp. Grupperna tar mycket ansvar och har mitt fulla förtroende, säger Gunilla Karlberg.

Tydliga med krav och förväntningar
Ekonomi och effektivitet är också två jätteviktiga bitar i Gunilla Karlbergs och Marie Olssons jobb som chefer och ledare. Här tror båda två på tydlighet.
– Vi försöker alltid att vara tydliga med vilka krav som finns på verksamheten och vår ekonomi och vilka krav och förväntningar vi har på våra medarbetare för att kunna uppfylla kraven på verksamheten. Ibland krävs tuffa beslut och då är det viktigt att våra medarbetare förstår varför vi får ta dessa beslut. Men vi är också tydliga med att vi tar det yttersta ansvaret, säger Gunilla Karlberg.

Inget arbete som vilar
Gunilla och Marie är mycket nöjda över HME-resultatet (Hållbart medarbetarengagemang) för 2018 men poängterar båda två att arbetet från deras sida fortsätter för att medarbetarna ska kunna fortsätta att känna engagemang och delaktighet.
– Det här är inget arbete som vilar. Vi måste varje dag jobba för att våra medarbetare fortsätter att känna delaktighet, motivation och engagemang och att våra brukare får bästa möjliga omvårdnad, säger Marie Olsson.

Kontakt

Hemtjänsten norra Kommundelen
Enhetschef Marie Olsson
marie.olsson@heby.se

Hemtjänsten södra Kommundelen
Enhetschef Gunilla Karlberg
gunilla.karlberg@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>