Gör som Calle – bidra till trygghet och lugn

Precis som för många andra verksamheter har Coronapandemin slagit hårt mot Calle Jonsson och hans second hand och arbetsintegrerande företag Solrosen i Östervåla. Det har varit en tuff period ekonomiskt som inneburit färre kunder och mindre leveranser. Samtidigt har man arbetat för att anpassa sig till de restriktioner som gäller genom att bland annat dela upp butik och café i två separata delar, vilka tidigare var sammanslagna. Utanför butiken får kunderna nu stå i kö för att komma in.

– Vi har ett system med golfbollar som man får ta. Och är bollarna slut då kommer man inte in, så är det bara. Och bollarna är spritade också, säger Calle.

Under pandemin har Calle arbetat för att ha en kontinuerlig dialog med personalen och deltagarna om vilka restriktioner som gäller just nu och hur viktigt det är att stanna hemma vid minsta symtom och gå och testa sig. De har klarat sig bra från att få in smittan i verksamheten. Samtidigt har de arbetat mycket med att informera kunderna om vad som gäller hos dem. Calle och hans gäng har varit väldigt aktiva på sociala medier där de informerat om vilka restriktioner som gäller och att företaget följer dem.

– Om jag ska skicka med något råd så är det att vara ihärdig, att inte ge upp, att fortsätta hålla avstånd och att lyssna till nya riktlinjer som kommer och att alla tar vårt ansvar. Vi tar vårt ansvar som företag, och alla besökare behöver ta det också, säger han.

 

Heby kommun är mycket tacksamma över alla företag som kämpar och gör ovärderliga insatser för att lindra pandemins konsekvenser. Solrosen är ett fantastiskt exempel på detta. Om du har tips på andra företag, föreningar eller personer som kämpar och gör insatser under pandemin tar vi tacksamt emot dessa på webmaster@heby.se . Vi vill hylla så många pandemihjältar vi kan.

Relaterat