Granar tas ner bakom Hembygdsgården i Heby

granarNaturskog AB kommer att ta ner ett 20-tal döda granar bakom Hembygdsgården i Heby den närmsta tiden. Granarna kommer att läggas på hög för att sedan hämtas innan det finns risk att nästa års granbarkborrar kläcks. Äldre döda träd som ligger på marken kommer att lämnas kvar i skogen för de är inte längre någon spridningskälla för granbarkborre och kan istället fungera som barnkammare åt de insekter som äter granbarkborrar. Det kommer att finnas varningsskyltar på plats när arbetet utförs.

 

 

Camilla Winqvist
Miljöstrateg
0224-361 20
Camilla.Winqvist@heby.se