Granbarkborreavverkningar planeras i Heby och Tärnsjö

granbarkborreYtterligare träd har dött av granbarkborre på kommunens mark och därför kommer nu dessa träd att avverkas. I detta skede kommer avverkning att ske främst bakom hembygdsgården i Heby och vid Fingals väg i Tärnsjö.

Kommunen hanterar granbarkborre enligt myndigheternas och forskningens rekommendationer. Det betyder bland annat att vi inte avverkar granbarkborredödade träd i vårt naturreservat Östa. Där kan de naturliga fienderna till granbarkborren fortfarande hjälpa oss att hålla angreppen i schack. Vi lägger dock ikull riskträd vid stigar, och länsstyrelsen hjälper oss att övervaka hur det utvecklar sig genom flygbevakning av naturreservatet.

Kontakt

Camilla Winqvist
Miljöstrateg
0224-361 20
camilla.winqvist@heby.se