Granbarkborren ställer till stora problem – så jobbar vi med vår drabbade skog

granbarkborreMånga markägare i vår kommun och många andra kommuner har stora problem med angrepp av granbarkborre och torkskador på granar efter förra årets torka. Heby kommun som markägare är också drabbad.

Drabbade granar dör ofta mycket snabbt. På vår mark finns det granar som såg friska ut i maj som är döda eller döende nu. Bilden intill visar hur ett angrepp kan se ut i ett skogsparti. Bilden är från Lievägen i Heby.

Angrepp av granbarkborreMånga träd kommer att tas bort
Vi kommer att behöva ta bort många av de döda granarna eftersom de på sikt kan utgöra en fara för byggnader eller blockera stigar i skogen. En del områden kommer att beröras mycket och där kommer skogen att få en öppnare och ljusare karaktär.
Om granarna är nydöda kommer vi att ta bort dem ur skogen där det är möjligt, men granar som varit döda en längre tid kommer att få ligga kvar i skogen för att gynna den biologiska mångfalden och ge lekmöjligheter till barn.

Arbetet kommer att pågå under en längre tid
Granar som ser friska ut idag kan komma att dö framöver. Detta arbete kommer därför att behöva pågå successivt tills angreppen klingat av. Kommunen har en lista som vi fyller på kontinuerligt när vi upptäcker nya drabbade områden, och som vi skickar till vårt skogsbolag eller våra lokala entreprenörer allt eftersom. Vi kommer att prioritera åtgärder i tätortsnära lägen med tanke på riskerna.

De områden som är drabbade och som vi idag känner till är:

Östervåla: Skogskanten mot det som kallas Lundaområdet, etapp 2 (de nya tomterna).

Östervåla: Skogen vid elljusspåret, speciellt delarna närmast Adolfsängen och bakom Ol-Jansvägen.

Tärnsjö: Skogen norr om Fingals väg mot reningsverket.

Vittinge: Skogen norr om Pilspetsvägen.

Heby: Skogen intill nya området vid Lievägen, Hässjevägen, Harvvägen och Ristvägen. Detta område röjdes igenom i våras men många granar har dött sen dess. Vid Lievägen kommer cirka 40 granar att behöva tas bort.

Tipsa oss gärna om du upptäcker ytterligare döda granar på kommunens mark. Då får vi möjlighet att vidta åtgärder. Kontakta Camilla Winqvist, miljöstrateg, på camilla.winqvist@heby.se
Bifoga gärna en bild och beskriv platsen noga.

Fakta om granbarkborren
Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar. Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti.
Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige. Under 2019 är det därför viktigt att skogsägare i drabbade områden inventerar sin skog löpande för att leta efter angrepp.
Källa: Skogsstyrelsen

Kontakt

Camilla Winqvist
miljöstrateg
camilla.winqvist@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>