Häckar och träd

Nu växer det så det knakar och det är dags att se till att dina träd, buskar och häckar inte skymmer sikten eller tar över trottoarer och vägar!

Träd, buskar och häckar ska enligt Plan- och bygglagen hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Har vegetation på din tomt ”överhäng” mot gångbana/gata bör du ta bort växtligheten upp till 3,5 meter över marken. Detta med överhäng gäller oavsett om det är en korsning, kurva eller raksträcka då detta kan vara trafikfarligt.

Nedan finns en skiss på vad som gäller i en korsning. I de streckade partierna på ska inga häckar eller buskage vara högre än 80 cm, annars kan de skymma sikten.

Om nödvändiga åtgärder inte utförs kan Heby kommun tvingas utföra dessa insatser och fastighetsägaren kommer att debiteras för kostnaden.

Häck

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>