Här hittar du bra information om hur du minskar risken för övergödning

Julmyra Horse Center och Heby kommun ingår i LIFE IP Rich Waters i delprojektet Minskad övergödning från hästgårdar.

Julmyra Horse Center har utfört en rad åtgärder för att minska näringsavrinningen från hästhållningen, och arbetar nu vidare med att sprida information om dessa åtgärder och följa upp effekterna.

Du är välkommen att läsa mer om Julmyras arbete och om andra sätt som du som hästhållare kan minska risken för övergödning från din gård på projektets nya hemsida: https://www.richwaters.se/vara-projekt/minskad-overgodning-fran-hastgardar/