Hållbar hästnäring i Heby uppmärksammas

Camilla Winqvist och Stina Röjerås

Camilla Winqvist och Stina Röjerås.

Nyligen riktades strålkastarna mot Heby kommuns arbete för en växande hållbar hästnäring. Kommunens landsbygdsutvecklare Stina Röjerås och miljöstrateg Camilla Winqvists samarbete skapar inspirerande resultat som uppmärksammas och prisas utanför kommunens gränser.

Under årets Gothenburg Horse Show delade Lövsta Future Challange (LFC) ut sitt årliga hållbarhetspris. Stina Röjerås, landsbygdsutvecklare på Heby kommun, tog som samarbetspartner emot priset som i år tilldelats trav- och ridanläggningen Julmyra Horse Center som enligt motiveringen är ”ett viktigt exempel och en fantastiskt god förebild för hur hästgårdar kan arbeta med att minska näringsläckaget och hindra övergödning i närliggande vattendrag.” Tillsammans med kommunens miljöstrateg Camilla Winqvist arbetar Stina Röjerås för en hållbar hästnäring i Heby kommun, bland annat inom ett EU-projekt som syftar till att minska näringsläckage till närliggande vattendrag. Det är dock Camilla Winqvist som de senaste åren samarbetat tätt med Julmyra Horse Centers miljökonsult Carin Barrsäter inom EU-projektet.

– Min roll i projektet är att på bästa möjliga sätt sprida information om hur man vid Julmyra i Heby kommun arbetar med de här frågorna och vilka miljöåtgärder de har gjort inom anläggningen. Det är viktigt att lyfta goda exempel på hur man kan arbeta hållbart, och därmed göra det så lätt som möjligt för hästaktörer att arbeta på ett sätt som gynnar vår miljö och våra vatten. Det är jätteroligt att informationen har fått fäste och börjat sprida sig även utanför vår kommun, säger Camilla Winqvist.

Utöver den här utmärkelsen har Heby kommun, med Stina Röjerås i spetsen, också uppmärksammats av ett helt nybildat hästnätverk som menar att Heby kommun genom Häst i Heby skapar en plattform som lyfter värdet av hästnäringen och skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling i kommunen, samt bidrar till samverkan mellan aktörer.

– Det är jätteroligt att vårt arbete här uppmärksammas och att man ser att det får ringar på vattnet även utanför vår kommun. Jag och Camilla har också ett gott samarbete där vi kan skapa aktiviteter och sammanföra aktörer med gemensamma krafter. Det gör att vi kan komma så mycket längre och se resultat snabbare vilket är väldigt inspirerande, säger Stina Röjerås.