Information från träffen om gödselhantering, nätverk och praktiska lösningar

Den 2 februari hölls en träff med temat ”Gödselhantering” för häst- och stallägare, ströproducenter, gödselmottagare samt myndighetspersoner i Heby.

Dagen blev mycket lyckad och många nya kontakter knöts.

Här kan ni som inte hade möjlighet att delta, läsa anteckningar med vad som sades, samt ta del av de olika föreläsarnas presentationer.

Relaterat