Föreningen

Föreningen Häst i Heby är en ideell förening som verkar för ett gynnsamt hästklimat i Heby kommun. Föreningen samlar hästintresserade inom alla discipliner.