Medlemsinformation

Alla som vill stödja föreningens ändamål och verksamhet är välkomna att bli medlemmar.

Medlemsavgiften per år är:
50 kr för barn upp till 18 år
100 kr för privatperson
250 kr för familj
500 kr för företag
1 000 kr för sponsor

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro: 5908-0812. Kom ihåg att ange vem avgiften avser.

Nya medlemmar registrerar sig även i fälten nedan.