Heby kommun är inte delaktiga i Fritidsguiden

Under den senaste tiden har broschyren Fritidsguiden delats ut till hushållen i Heby kommun. Fritidsguiden produceras och ges ut av en extern aktör som ansvarar för innehåll och uppgifter. Vi på Heby kommun är inte delaktiga i produkten.

Om du har synpunkter på innehållet vänder du dig till utgivande aktör som är Kommunmedia, info@kommunmedia.se eller 010-160 55 20.

Om du företräder en förening vill vi samtidigt passa på att påminna dig om att uppdatera uppgifterna i vårt Föreningsregister. Flera aktörer hämtar information från detta register och då är det jättebra om uppgifterna från din förening är uppdaterade.

Ändringar registrerar du själv via https://business.updatesystem.se/ifheby
Du ändrar eller lägger till nya uppgifter genom att klicka på pennan högst upp i det högra hörnet på Föreningsregistrets förstasida.