Heby kommun avråder från bad i Myran

Heby kommun avråder nu från bad i sjön Myran i Huddunge. Avrådan görs då Myran har fått Havs- och vattenmyndighetens klassificering ”dålig kvalitet” utifrån att badplatsen har fått flera ej tjänliga provresultat de senaste fyra säsongerna. Myran är en liten sjö med ganska stillastående vatten och sannolikheten för att vattnet är otjänligt eller riskerar att bli otjänligt bedöms som hög med hänvisning till historiken och Havs- och vattenmyndighetens bedömning.

Provtagning kommer att fortsätta göras i sjön under sommaren men med anledning av Havs- och vattenmyndighetens klassificering avråder Heby kommun från bad i sjön.

Det finns informationsskyltar uppsatta vid Myran som avråder bad och också förklarar varför vi avråder från det. Du kan även själv gå in på Havs- och vattenmyndighetens hemsida för att se badvattenskvaliteten på badplatserna i kommunen.

Relaterat