Heby kommun beviljas medlemskap i Erasmus+ fram till 2027

 

Ett stort och positivt besked har kommit till Heby kommun. Kommunen har beviljats Erasmus+ ackreditering fram till 31 december 2027. Det betyder att kommunen har en form av medlemskap i Erasmus+ som gör det möjligt för hela Barn- och utbildningsförvaltningen att ta del av alla utbildningar som startas upp i Erasmus+ fram till 2027. Det betyder också att förvaltningen själva kan komma med idéer och förslag kring egna utbildningar som de själva vill skapa och ta del av men som inte finns i utbudet hos Erasmus+.

– För oss ger det här stora möjligheter och de betyder att vi går från att ha enskilda projekt inom Erasmus+ till att vi arbetar mer systematiskt, långsiktigt och strategiskt med utbildningsinsatserna, säger Susanne Sverkersson, verksamhetschef på Barn- och utbildningsförvaltningen i Heby kommun

Vad är Erasmus+ ?

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Hos Erasmus+ kan bland annat organisationer och kommuner ansökan om finansiering för olika fortutbildningsprojekt. Erasmusprogrammet 2021–2027 har ett starkt fokus på social delaktighet, den gröna och digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet.

Regelbunden finansiering

Medarbetare från Östervåla skola har hjälpt till att ta fram ansökan till Erasmus+ och har varit ett stort stöd till förvaltningen i arbetet under ansökningsperioden. Barn- och utbildningsförvaltningen kan nu se fram emot regelbunden finansiering av olika utbildningsinsatser under hela programtiden och kan varje år ansöka om bidrag för att genomföra olika utbildningar för både tjänstepersoner, lärare och elever på kommunens samtliga förskolor och skolor.

– Vi ser ett behov av att gemensamt utveckla och hitta vägar för att skapa samarbete, gemenskap, glädje och för att skapa en mer stabil organisation. Utvecklingen kan också bli ett sätt för oss att bibehålla våra medarbetare och att locka hit nya, säger Susanne Sverkersson

Målbilder

Målet med ett så långsiktigt deltagande i Erasmus+ är så klart flera och följande målbilder har sats upp:

  • Elever från våra skolor ska lyckas med sina studier i grundskolan samt gymnasiet och ges möjlighet till vidare studier.
  • Att öka intresset för att läsa ett tredje språk både för grundskoleelever och för gymnasielever
  • Att stärka skolor och elever i kunskaper inom digitalisering
  • Att stärka elevers psykiska hälsa genom en välfungerande elevhälsa
  • Göra elever miljömedvetna för att de i en framtid ska verka för en hållbar framtid.

Att delta långsiktigt i Erasmus+ ger oss fantastiska möjligheter till fortbildning och professionell utveckling tillsammans med kollegor och elever från hela Europa, säger Susanne Sverkersson.