Heby kommun erbjuder jaktarrende i Östa naturreservat

För den som är intresserad av att bedriva jakt och viltvård i Östa naturreservat i Tärnsjö erbjuder nu Heby kommun möjlighet att ansöka om jaktarrende.

Området är 617 ha stort och omfattar fastigheterna Östa 1:24 och Östa 2:6.
Avgiften för arrendet är 50 kr/ha och betalas årsvis efter fakturering från kommunen.

Den sökande ska kunna visa att den har kapacitet, erfarenhet av och vara införstådd med de regler som gäller vid:

 • Jakt i naturreservatet
 • Jakt i friluftsområden
 • Bäverjakt
 • Vildsvinsjakt
 • Hantering av problemgrävlingar och skabbrävar (vid behov, endast på kommunens mark)

Följande regler kommer att skrivas in i avtalet:

 • Jakt får ej bedrivas under söndagar och helgdagar, ej heller dag före söndag eller helgdag.
 • Jakt får ej bedrivas i närheten av bebyggelse eller i närheten av befintliga anordningar för det fasta eller rörliga friluftslivet.
 • Tjäder, orre och järpe får inte jagas.
 • Jakt på bäver ska utföras och då i samråd med Fastighetsägaren.
 • Jakt på vildsvin ska utföras vid behov, och då samrådas med Fastighetsägaren.
 • Rovdjursobservationer (indirekta och direkta) ska rapporteras till Fastighetsägaren och på Rovobs.se
 • Avskjutningsrapport ska årligen lämnas till fastighetsägaren.

Övrig info:

 • Marken är ansluten till Enåker – Södra Noras Älgskötselområde.

Intresseanmälningar skickas till Zirin Molla, zirin.molla@heby.se , eller Camilla Winqvist, camilla.winqvist@heby.se , senast den 6 juli med följande information bifogad:

Namn

Adress

Fakturaadress och info

Telefonnummer

E-postadress

Vilket jaktlag du representerar

Referens till 2 personer

Svar på frågor: Camilla Winqvist camilla.winqvist@heby.se, 0224-361 20

Relaterat

Kontakt

Camilla Winqvist
0224-361 20
camilla.winqvist@heby.se