Heby kommun får 14,3 miljoner kronor extra

Med anledning av den pågående Coronapandemin föreslår nu regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett extra tillskott på 15 miljarder kronor i generella stadsbidrag 2020 till kommuner och regioner. Dessutom föreslås en ökning av beloppet som ska täcka merkostnader inom hälso- och sjukvård samt omsorg under Coronapandemin. För Heby kommuns del innebär det ett tillskott på 14,3 miljoner kronor för 2020.

– Det är ett mycket viktigt och välkommet tillskott till Heby kommun som har en verksamhet som kostar ungefär 980 miljoner. Vi kommer att behöva stärka upp verksamheten inom vård- och omsorg. Vi ser att grundskolan har för höga kostnader i förhållande till sin budget och arbetar vidare med att sänka dem. Vi kommer också att få mindre skatteintäkter till kommunen då delar av näringslivet tyvärr måste minska antalet anställda. Så det ökade generella statsbidraget är välkommet, men kommunen befinner sig fortsatt i en mycket utmanande situation, säger Marie Wilén, kommunalråd (C).

Det nya tillskottet görs för att stärka kommunernas förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. Av det extra tillskottet är 12,5 miljarder kronor permanenta anslagsökningar, det vill säga pengar som kommer kommuner och regioner till del även 2021 och 2022.

– Det är positivt. Vi har påbörjat arbetet med budget 2021, plan 2022-2023 och det är svårt att bedöma i nuläget hur långt det räcker, säger Marie Wilén.