Heby kommun fortsätter att växa

Under första kvartalet 2020 växte Heby kommun med ytterligare 32 invånare. Vi är nu 14079 invånare i kommunen.

Inflyttningsnettot till kommunen är under första kvartalet +56 personer vilket är mycket positivt och följer den trend som kunde utläsas även under hela 2019. Däremot är födelsenettot negativt. Det föddes 25 barn under första kvartalet samtidigt som 48 personer avled. Det ger ett negativt födelsenetto på -23.

Östervåla är den ort som ökar mest med ett inflyttningsnetto på +40 personer, tätt följd av Heby som hade ett inflyttningsnetto på +35 personer. Flest barn föddes i Heby som fick 7 nya små invånare under årets första tre månader.